کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۵۹ از ادغام اداره کل تعلیمات حرفه‌ای وزارت کار، صندوق کارآموزی و کانون کار‌آموزی , با نام سازمان فنی و نیروی انسانی تشکیل گردید. و در سال ۱۳۶۰ به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تغییر نام یافت. این سازمان در حال حاضر دارای ۳۱ اداره کل، بیش از ۶۰۰ مرکز آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای دولتی و بیش از ۱۷ هزار آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد در سطح کشور است. متاسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل کمبود بودجه یا از زمان کلاس‌های آموزشی کاسته می‌شود و یا از تعویض ماشین آلات و لوازم مستحلک شده خودداری به عمل می‌آید. و این در حالیست که تمامی کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی رایگان برگزار می‌شود.شش مردادماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران، روز ترویج آموز‌شهای فنی و حرفه‌ای است.

برچسب‌ها