بازگشایی مجدد سفارت انگلیس در میان تدابیر شدید امنیتی

همزمان با ورود فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا و بازگشایی سفارت انگلیس روز یکشنبه یکم اردیبهشت ماه نیروی انتظامی تدابیر گسترده امنیتی در خیابان‌های اطراف سفارتخانه انگلیس در تهران برقرار کرد.

برچسب‌ها