تسلیم استوارنامه سفرای سه کشور اروپایی به وزیر امور خارجه

سفرای جدید هلند، ایرلند و مجارستان ظهر شنبه هفتم شهریور ماه با حضور در وزارت امور خارجه ایران، رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه ایران کردند. محمدجواد ظریف در این دیدارها با اشاره به تحولات جدید در پرتو آثار توافق وین گفت: ما می‌توانیم در زمینه‌های سیاسی رایزنی‌ها و گفت‌وگوها را در زمینه منطقه‌یی و جهانی افزایش داده و ظرفیت‌ها و همکاری‌های دوجانبه را در ارتباط با تقویت عرصه‌های همکاری‌های اقتصادی، پارلمانی و فعال‌سازی بخش‌های خصوصی تجاری را گسترش دهیم.

برچسب‌ها