با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://1404.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://1404.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
اختصاصی چشم انداز http://1404.ir/rss/pl/20
تیتر1 صفحه اول http://1404.ir/rss/pl/1
آخرین اخبار http://1404.ir/rss/pl/14
گالری تصاویر http://1404.ir/rss/pl/7
یادداشت http://1404.ir/rss/pl/6
پربیننده‌ها http://1404.ir/rss/pl/16
صفحه اصلی ستون تبلیغ http://1404.ir/rss/pl/34
خبر عادی صفحه اول http://1404.ir/rss/pl/15
RSS سرویس آدرس RSS
عمومی http://1404.ir/rss/tp/1
اجتماعی http://1404.ir/rss/tp/6
اقتصادی http://1404.ir/rss/tp/7
چشم انداز http://1404.ir/rss/tp/20
بین الملل http://1404.ir/rss/tp/8
سیاسی http://1404.ir/rss/tp/9
فرهنگی http://1404.ir/rss/tp/10
ورزشی http://1404.ir/rss/tp/11
استان ها http://1404.ir/rss/tp/12
عکس http://1404.ir/rss/tp/13
سیاست خارجی http://1404.ir/rss/tp/15
فضای مجازی http://1404.ir/rss/tp/19
دفاعی و امنیتی http://1404.ir/rss/tp/902

یادداشت